แสตมป์ไอที

ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

     ระบบลงทะเบียนเรียน เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและข้อมูลการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการลงทะเบียนเรียน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
     รองรับการทำงานของกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้
นักเรียน ครูที่ปรึกษาและผู้ดูแลระบบ

webregister_example_1
webregister_example_2
webregister_example_3
webregister_example_4
webregister_example_5
webregister_example_6
webregister_example_7
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

 • ใช้สำหรับให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั่วไป ตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์

 • ระบบสามารถสร้างใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ตามรายการที่โรงเรียนกำหนด สำหรับชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยหรือสแกน QR-Code จ่ายผ่านแอพธนาคาร

 • ระบบรองรับการแจ้งชำระเงินของนักเรียน สามารถส่งสลิปการชำระเงินผ่านระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบได้

 • ระบบรองรับการตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ

 • ระบบใช้งานง่าย สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 • สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

ความสามารถของระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

สำหรับนักเรียน

นักเรียนสามารถเข้าลงทะเบียนเรียน ได้พร้อมกันหลายพันคน ตามกำหนดการของโรงเรียน
นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนได้แบบ Realtime
นักเรียนสามารถพิมพ์เอกสารลงทะเบียน ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งประกอบด้วย
     1. ใบลงทะเบียนเรียน
     2. ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา
นักเรียนสามารถชำระเงินบำรุงการศึกษา ที่ธนาคารหรือผ่านแอปธนาคาร ด้วยการสแกน QR-Code ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบได้
นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ ด้วยการแนบไฟล์สลิปชำระเงิน แจ้งชำระเงินผ่านระบบ
 นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ในการเข้าสู่ระบบได้

ความสามารถของระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

สำหรับครูที่ปรึกษา

คุณครูสามารถจัดการแก้ไข ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลชั้นเรียนที่รับผิดชอบได้
คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถิติลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ในระดับชั้นที่ปรึกษาได้
คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน ในระดับชั้นที่ปรึกษาได้
คุณครูสามารถแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน ในระดับชั้นที่ปรึกษาได้ ด้วยการแนบไฟล์สลิปชำระเงินของนักเรียนผ่านระบบ เพื่อตรวจสอบ
 คุณครูสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานได้
คุณครูสามารถพิมพ์เอกสารลงทะเบียนของนักเรียน ระดับชั้นที่ปรึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel ได้

ความสามารถของระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

สำหรับผู้ดูแลระบบ

งานทะเบียน
ตั้งค่าระบบลงทะเบียนเรียน
ตั้งค่ากำหนดการเปิด-ปิดลงทะเบียน
จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ
จัดการข้อมูลชั้นเรียน
จัดการข้อมูลครูที่ปรึกษา
จัดการข้อมูลนักเรียน
จัดการข้อมูลหลักสูตร-รายวิชา
ลงทะเบียนหลักสูตร (รายบุคคล/รายชั้น)
จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลลงทะเบียน ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel
งานการเงิน
ตั้งค่าข้อมูลชำระเงิน
จัดการข้อมูลการเงิน
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินของนักเรียนรายบุคคล รายห้องเรียน ในรูปแบบไฟล์ PDF
รายงานข้อมูลการชำระเงิน ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

ราคาค่าบริการ

ราคาค่าบริการ ระบบลงทะเบียนเรียน

 รายละเอียดที่จะได้รับ

ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)
     ใช้งานระบบผ่าน URL
  https://*ชื่อโรงเรียน.webregis.in.th
     *สามารถเลือกระบุชื่อได้ด้วยตนเอง
 บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานระบบ
      - คู่มือสำหรับนักเรียน  (รูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
      - คู่มือสำหรับครูที่ปรึกษา  (รูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่สามารถปรับแก้ไขได้)
      - คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ  (รูปแบบไฟล์ PDF)
 ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน ภายใน 24 ชั่วโมง
ดูแลระบบและแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน ตลอดอายุการใช้บริการ
รูปแบบรายงานต่างๆ สามารถปรับแบบฟอร์มให้ตรงตามที่โรงเรียนต้องการได้
      หมายเหตุ ต้องการใบเสนอราคา หรือเอกสารประกอบการเบิกจ่าย สามารถติดต่อได้ที่  

67_webregister_order_r1
67_webregister_order_r2
67_webregister_order_r3
67_webregister_order_r4

ตัวอย่างเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนเรียน

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับทดลองใช้งาน

รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานสำหรับทดลองระบบฟรี มีดังนี้

 นักเรียน

ผู้ใช้งานสำหรับทดลองระบบ (นักเรียน)

ครูที่ปรึกษา

ผู้ใช้งานสำหรับทดลองระบบ (ครูที่ปรึกษา)

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้งานสำหรับทดลองระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

ช่องทางติดต่อเรา

 • ที่อยู่

  แสตมป์ไอที
  89 หมู่ 8 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

 • เบอร์โทรศัพท์

  082-1593917 (ถิรชาติ)

 • อีเมล์

  thirachat.it7@gmail.com

Scroll to Top