แสตมป์ไอที

สินค้าและบริการ

ร้านแสตมป์ไอที ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบและเขียนโปรแกรมระบบการทำงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

ระบบที่ให้บริการของเรา

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

     ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียน ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมชุมนุมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

  • ใช้สำหรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

  • รองรับการทำงานแบบออนไลน์

  • ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

  • จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน

  • สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

     ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป) เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั่วไปของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

  • ใช้สำหรับลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั่วไป ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

  • รองรับการทำงานแบบออนไลน์

  • ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

  • จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน

  • สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

Scroll to Top