แสตมป์ไอที

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านธนาคาร ดังนี้

ช่องทางการชำระเงิน

หมายเหตุ หลังจากลูกค้าชำระเงินค่าบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่  

Scroll to Top